ร้านไก่ย่างพารวย

หน้าตลาดสด หมู่ 1 ต. ท่าหลวง อ. มะขาม จ. จันทบุรี   Tel. 1234567890